ไส้ผ้านวม

ไส้ผ้านวม ขนาด 70” x 90” ขนาด 90” x 100” สามารถสั่งทำตามขนาดที่ท่านต้องการได้