ไส้หมอน (5) หมอนสุญญากาศ

สามารถทำสุญญากาศหมอนทุกชนิดได้ เพื่อสะดวกในการขนส่ง และไม่เปลื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ