ไส้หมอน (4) ไส้หมอนข้าง

ไส้หมอนข้าง

  • ใช้ผ้า TC180 เส้นสีขาว  หรือ COTTON สีขาว
  • ใช้ใยเกรด A+
  • สามารถซักได้ ใยยังคงสภาพเดิม