ไส้หมอน (2) ไส้หมอนหนุน

ไส้หมอนหนุน

  • ขนาด 18” x 28” , 19” x 29”
  • ใช้ผ้า TC180 เส้นสีขาว หรือ COTTON สีขาว
  • ใช้ใยเกรด A+
  • สามารถซักได้ ใยยังคงสภาพเดิม