ไส้ผ้านวม

ไส้ผ้านวม

  • ขนาด 70” x 90”
  • ขนาด 90” x 100”
  • สามารถสั่งทำตามขนาดที่ท่านต้องการได้