ใยสังเคราะห์ (5) ใยขาว

ใยขาว

ใยขาว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอัดแน่นๆ เช่น ที่นอนปิกนิก