ใยสังเคราะห์ (4) ใยเทา

ใยเทา

ใยเทา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอัดแน่นๆ เช่น เบาะรองนั่ง