ใยสังเคราะห์ (2) ใยบอล

ใยบอล

ใยบอล คุณสมบัติ : มีความนุ่ม ลื่น สปริงตัวดี รับน้ำหนักได้ดี สามารถคืนรูปได้เร็ว